Сонячна машина скачать книги бесплатно

Большой архив книг в txt формате. Детективы, фантастика, фэнтези, классика, проза, поэзия - электронные книги на любой возраст и вкус!
Книга в электронном виде почти всегда лучше чем бумажная( можно записать на кпк\телефон и читать везде, Вам не надо бегать и искать редкие книги, вам не надо платить за книгу, вдруг она Вам не понравится?..), у Вас есть возможность скачать книгу бесплатно, и если она вам очень понравиться - купить бумажную версию.
   Контакты
Поиск Авторов  
   
Библиотека книг
Онлайн библиотека


Электронная библиотека .: Укр-лит .: Винниченко, Володимер .: Сонячна машина


Постраничное чтение книги онлайн Сонячна машина.txt

Скачать книгу можно по ссылке Сонячна машина.txt
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
но дивиться
в самi очi й трохи хрипко додає:
- Але пам'ятайте, Трудо: коли я помру, то не вiд ненавистi, а... вiд
любовi. Будете пам'ятати? А тепер прощайте!
I, рвучко, круто вiдвернувшись, iде до вiкна.
А Труда знову стоїть непорушне, непорозумiло, хмарно, стиснувши брови -
чи ждучи чогось, чи вдивляючись у спину бiля вiкна. Потiм одчиняє дверi й
виходить обережно, як у тяжкохорого, причинивши їх за собою.
***
Такi затихлi, такi запорошенi, такi ще недавно забутi машини вже знову
блискають, уже ворушать то тут, то там застояними членами. Пiд височенними
попереплiтуваними металiчними велетенськими сiтками-стелями вже не
цвiрiнчать лунким самотнiм цвiрiнчанням горобцi. Знову стiни вiдбивають
гомiн людських, здавалось би, уже навiки вивiтрених голосiв. Завзято,
жваво, вперто обсiла людська комашня слоновi металiчнi тiла, довбається в
них, маже, пригвинчує, пристукує. Горять велетенськi пащi, ригаючи бiло
жовтим палом, шугаючи потом у крихiтну комашню. А комашня порцiю за
порцiєю посилає в розпаленi пельки, радiє з ненажсрства, з палу, з пари.
Галасує, шамотиться, заповнює всi такi ще недавно самотнi, лункi,
пустельнi зали, кабiнети, бюро. Безладна, невмiла, вона невмiння надолужує
запалом, досвiд - смiлiстю.
- Та що ж то ти робиш, хлопче? А гей, ти, куди нас замотуєш? Курте, дай
тому жовтодзюбовi по шиї й прожени вiд машини.
- А ти яке маєш право проганяти? Що за начальство?
- А таке начальство, що не розумiєш - не лiзь. Я тут двадцять рокiв
потом умивався - от i начальство. Геть од машини!
- Сам геть! Я буду Рудольфовi Шторовi скаржитись.
- Скаржся. Рудольф Штор дурнiв умiє впiзнавати. Ви-чисти краще оце
колiно. На ганчiрку. Ну, от так. А то зразу ж у машинiсти пнеться.
А Рудольф Штор цупко стоїть на ногах. На нього оберемками валяться самi
скарги, сварки, непорозумiння. На нього накладено вагу суддi, арбiтра,
авторитету, iдола. Iдолопоклон-ними руками його винесено на шпиль,
обвiшано страшним довiр'ям, обмотано обоженням. Рудольф Штор сказав.
Рудольф Штор хоче. Рудольф Штор призначив. Рудольф Штор вирiшив.
Рудольф Штор не може не знати, не вмiти, не пам'ятати. Рудольф Штор не
може помилятись, стомлюватись, сердитись, забувати.
У Рудольфа Штора липнуть од поту пасма волосся на чолi, у Рудольфа
Штора дзвенить у вухах i синiють губи, Рудольф Штор на хвилину не може
приплющити очей. Але Рудольф Штор цупко, твердо стоїть на ногах. I що
бiльше синiють губи й дзвенить туман у вухах, то бiльш задоволений Рудольф
Штор - тодi не чути iншого дзвону, тоскного похвального дзвону туги. Тодi
треба тiльки лягти до лiжка, заплющити очi - i лахматий, п'яний,
добродушний сон бере голову в руки й закачує її в темну, м'яку, затишну
порожнечу, де немає нi дзвону туги, вiд якого пусткою гудуть груди, нi
хижого лютого рявкоту, вiд якого руки зводить сказом, нi болючої,
закривавленої нiжностi, вiд жихання якої слабнуть ноги й тiло схиляється
навколiшки.
Iдол? Ну, що ж-цс пуповина, без якої не родиться нове людство.
Iдолiв розбивають, як тiльки помiтять, що вони з такої самої глини, як
i всi? Ну, що ж - лучче бути розбитим iдолом, нiж цiлим горщиком.
I Рудольф Штор засiдає, вирiшує, наказує, все вмiє, все знає, - цупко
стоїть на ногах i несе на плечах усю вагу пуповини. А людська комашня
шамотиться, колотиться, вмощується на старих i нових мiсцях,
розповзується, знову збивається в грудки Плутанина, безлад, туман,
первiсний хаос
Але перший удар творчої волi - i настане свiтло.
***
I от вечiр. Хмарний, важко-важкий, задуманий. Жовтенькими
пiдслiпуватими оченятками клiпають велетенськi кам'яницi в темних тунелях
вулиць. Глухо, сиротливо цокають поспiшнi кроки запiзнiлих перехожих. Хто
цього вечора блукає вулицями? Хто не сидить i не жде, затримуючи судорожно
посмiшку хвилювання, страху, надiї?
Вся Найвища Рада Вiльної Спiлки Творчої Працi в повному складi.
Мертенс, пiдстрижений, обголений, банькатий, важно сидить у фотелi,
спершись короткими руками на колiна й наставивши сiдласте чоло, наче
збирається битись лобами. Шпiндлер, оброслий, кудлатий, закинувши пуделячу
голову аж за спинку фотеля, дивиться в стелю.
Паровоз, великий, невкладистий, як закурена скеля, акуратно ставить
стовпчики на паперi.
Професор Таль, професор Штайнбах, лисi, кучерявi, старi, молодi голови
- всi нудьгують, ждуть. Нудно, скупо, хилит-ливо трусяться жовтим свiтлом
свiчки.
Доктор Рудольф дивиться на годинника, з трудним тягучим спокоєм ховає
до кишенi i надушує гудзика на столi бiля себе. I вмент усi голови
повертаються до люстри, впиваються в неї, замирають.
I стає чудо: iз безшумним криком, з нечутним вибухом лiюстра
роздирається слiпучим, чистим, бiлим, iскристим, стрiлчастим свiтлом.
Блищать лисини, зуби, очi. Вискакують наперед стiни, портрети, шафи, такi
до цього моменту запхнутi в тьму. За люстрою роздираються вибухом
напруженi голови, схоплюються, рокочуть смiхом, криком, зворушеною радiстю
- народини свiтла.
Пiдбiгають до вiкон- у небо, в нiч, у понурi, важкi, сивi хмари
переможно владно шугає бiло-синє вiяло, рiвною, урочистою процесiєю горять
унизу круглi шари; вишкiрили зуби будинки, регочуться роззявленими ротами,
з ротiв вибухають криком радостi, захвату, щастя. Темнi канали блискають
масними плямами асфальтiв, крикливо, порожньо, за компанiю непотрiбгii
вивiски, старi плакати, смiшнi вiджилi знаки минулого.
***
Безгучно радiсно смiється всiма своїми старими зубами старенький
графський будинок. I падають довгi, чистi, синювато-бiлi смуги вiд нього в
старий зачарований чудом сад. I знову з нього видно давнє рiдне сяйво над
старим Берлiном.
- Ну, що, мамо? Ну, що? Ну, що? Нi, нi, ти не хрестись, не похитуй
головою, а кажи, що - не справились? Нi? Нi? I буде, буде, буде! Все будеї
Хоч !би там усi принцеси на свiтi потрiскали з досади. Можеш це сказати
своїй Елiзi. Ах, вибачте: її свiтлостi принцесi Елiзi. Ах, хай їм! Мамо!
Тепер...
I раптом бурна, пiниста, трiумфуюча голiвка затихає, урочисто розгортає
тремкими пальцями загорнений у папiр пакуночок i визволяє з нього
невеличку порцелянову вазочку, накриту гострою шапочкою.
Осяяне тихим зворушенням, великооке й старечо-смугляве обличчя, ще не
всмоктавши в себе радiсного усмiху, нахиляється до вазочки.
- Що це, Трудо?
Одна рука врочисто, хистко тримає вазочку, друга здiймає шапочку. I в
той самий мент iз-пiд шапочки переливною стьожкою виривається червонява
зеленiсть - знайома, благосна, рiдна. Але для чого, що має значити це?
- Мамо! Ти зараз пiдеш до тата й скажеш йому, що я хочу його бачити.
Голос не потерпить нiяких заперечень. Це голос не Труди, йе Страховища,
це голос такого глибокого чекання, такої болючої дозрiлої продуманостi й
непохитної неминучостi, що iрафиня мовчки, глибоко, в саме дно потемнiлих
бронзових очей устромляє погляд, i все вже знає. I втихомирене, упокоєне
старе лице знову здригується подухом тривоги й старих бур.
- Хорий тато, дитинко. I пiзно вже. Може б...
- Власне, через те, що хорий! Мамо, iди Нiчого не кажи. Тiльки - що я
неодмiнно хочу його бачити. Нi! Чекай. Не треба Я сама Ти не ходи.
I, тримаючи вазочку обома руками, непохитно зiбравши брови, рiвно
несучи чорно синi кучерi на плечах. Труда мовчки йде до дверей кабiнету,
обережно вiдводить од вазочки одну руку, вiдчиняє дверi й увiходить
усередину. Дверi за нею нечутно причиняються рукою матерi.
Зелена пiвтьма абажура. Шелест кущiв за вiдчиненим вiкном Залите
синювато-молочним свiтлом велике костисте тiло на канапi. Навислi дивнi
сiро-сивi клаптi волосся наши - чуже лице. Тiльки сивi грiзнi стрiхи над
очима тi самi. Очей не видно - пасуться в залитiй свiтлом книзi. Але на
наближенi кроки повертаються, щуляться.
- А яке все ж таки блаженство - свiтло! Не можу не.. I раптом велика,
обросла чужими кущами, розтрiпана голова вражено, помалу, моторошно
пiдводиться й упирає в затiнене темно-смугляве лице з непорушне
непохитними, злякано рiшучими очима двi грiзно стрiхастi глибокi ямки. (А
шия така худа худа, порита зморшками, обвiшана порожнiми капшучками
шкiри!)
- Це що значить?!
Злякано-рiшуче, непорушно-непохитне лице присувається тим самим
урочисто-повiльним темпом ближче. А поперед нього бiла, з темним золотом
обвiдкiв вазочка з гострою шапочкою.
- Що це значить, я питаю?! Як ти смiла сюди увiйти?!
- Смiла. Я принесла сонячний хлiб. Мiй сонячний хлiб. Ти мусиш його
покуштувати.
Пiд грiзними стрiхами ворушаться ямки то вгору, то вниз, то на вазочку,
то на лице. А обсмиканi сiрi вуса з волосяним сухим присвистом трудно,
збентежено дихають. I нарештi низько, з усiєї сили стримано риплять.
- Забирайся геть! Моментально!
- Нi. Ти мусиш з'їсти мого сонячного хлiба. Я не пiду звiдси, поки
з'їси Я ляжу тут на пiдлозi й не рушусь, поки ти з'їси. Хоч би мала вмерти
з голоду.
Голос не Трудин i навiть не Страховища голос - рiвний, тихий, iз
глибини зацiпленої, непохитної, останньої рiшучостi. Дiйсно, тiльки смерть
йому можна протиставити.
Велика, обросла голова якийсь момент непорушно жує ямками бiлу постать,
облиту зеленкуватою тiнню, з виставленою наперед вазочкою, потiм так само
помалу лягає назад на подушку й повертає профiль iз м'ясистим загнутим
носом i обсмиканими вусами.
- Можеш лягать i помирать.
Але бiла постать не лягає, а стоїть рiвно, застигло, навiть не
згорблюючись. За вiкном несмiло перешiптуються молоденькi листочки кущiв.
Нагорi важко й глухо пробiгають ноги, ганяючись однi за одними.
Посвистують вуса, трудно дихаючи.
- Я благаю тебе. з'їж. Ти мусиш з'їсти. Ти повинен. Я бiльше не можу.
Старий граф помалу повертає голову. Дiйсно, вона бiльше не може -
нiколи такого лиця не бачив вiн у Страховища. I вiд цього лиця скидується
старе серце раптовим хвилюванням - хтось зненацька, прожогом розчинив
старi заржавiлi дверi, даючи дорогу вiчно гнаному. Ах, узяти в руки цю
голiвку, взяти одверто, смiливо, пустити в розчиненi дверi вiчно гнане - i
нехай хоч раз до краю, до спокою вп'ється висхла, порепана душа благосним
дощем!
Але тiльки нiякої перевiрки! Без перевiрки, без доказiв розчинити
дверi, прийняти, всмоктати, вродитися. Яких же бiльше доказiв треба, коли
"вона бiльше не може", коли бiльше не може стара, висхла душа? Для чого ж
пiдставляти цю душу пiд можливий смертельний удар? Яка ж може бути бiльша
рiднiсть, коли так скорботно, так любовно благають бронзовi очi, коли
таким весняним гулом одбивається це благання в осiннiй душi?
Стара, костиста, незграбна постать важко, помалу пiдводиться,
насувається темною скелею на бiлу берiзку з широкими, тривожно чекаючими
очима, мовчки, сопучи вусами, бере з неї смiшну й страшну вазочку з
доказом i вiдставляь її на стiл. А потiм, iще дужче свистячи навислими
вусами, обливаючи згори дивним тихим блиском iз-пiд стрiх чорно-синю
голiвку, бере її в двi величезнi тремкi долонi, пiдносить догори i,
заплющивши стрiхастi ямки, розчиняє заржавiлi дверi Iз щасливим ляком двi
перламутрово-смуглявi руки обхоплюють стару зморшкувату шию - i
давнi-давнi, нi на мить незабутi слова благосним дощем заливають стару
порепану душу.
- Тату!. Татуню!.. Татусю прекрасний!
А двi величезнi долонi з закарлюченими хисткими пальцями нiжно,
виголоднiло обмацують палаючi лиця, чорно-синi кучерi,
перламутрово-смуглявi холоднуватi плечi, а старi, оброслi сивим волосом
губи п'ють iз чола, з очей, iз чорно-синiх кучерiв давнє, нiколи незабуте
щастя.
- Тудi... Дитинко... Моя Тудi єдина!
- Тату! Татуню! Ти їстимеш? їстимеш?
- Нi, дитинко, не треба.
- Але чому!!
- Непотрiбно, дитинко. Непотрiбно Яких iще їм доказiв треба? Навiщо?
Щоб завалити камiнюкою i його, i її пiд собою? О нi!
- Ти не будеш Гсти сонячного хлiба, тату?!
- Не знаю, дитинко. Не знаю. Побачим. Але нiяких доказiв не треба Нема
чого бiльше доказувати. Все тепер добре. Все. Ходiм до мами.
I, боячись на хвилинку, на мить перервати це переливання з одного в
друге вiдiмкнутого щастя, цупко оплiвшись руками. суне незграбна темна
скеля з бiлою берiзкою до другої бiлої постатi, що стоїть, замерши, пiд
дверима.
I цього вечора Труда пiзно-пiзно вертається до комуни. Святочно горять
усi лампи в покоях. Святом блищать очi боголюдей. Але очi Труди блищать
так вогко, такi дитячi, такi блаженно тихi, що Макс одразу про все
догадується. I тому, люто схопивши в оберемок Шпiндлера, вiн ураганом
налiтає з ним на Гана й кудлатою, пуделячою головою, як тараном, гатить у
живiт. Нiжки боголюдини дригають, вириваються, комуна, святочно сяючи
очима, блискаючи смiхом, кидається рятувати опiвчлена з рук божевiльного,
а Труда вогкими дитячими очима тихо, незвично цiлує всiх.
**
Ух, як зашамотався, засоромився лисий кострубатий технiк: подумайте,
для Макса Штора його помешкання вимагають! Для самого Макса Штора з
молодою жiнкою! Та чого ж йому так одразу не сказали, та вiн, як стружка
з-пiд мотора, вилетiв би з усiєю родиною, бебехами й коробкою Сонячної
машини Та вiн би... Гей, друкарi, малярi, виносьтеся геть, помешкання
потрiбне для Макса Штора з молодою жiнкою.
Милий технiк - вiн не тiльки сам виїхав, вiн iз собою друкарiв i
малярiв забрав, вiн на всiй горi лад зробив, вимив, вичистив. Готове для
молодих парочок кубелечко. Щасливцi - вони собi потiм зайняли чудовий
палац колишнього цукрового короля Нiмеччини.
Люба мамуня! Якою тихою гордiстю, яким блаженним заспокоєнням свiтиться
все лице її тепер! Яка вена велична, добра, благосно-сумирна. I який тато
iнший, iнший! Грiзнi стрiхи такi милi, такi лагiднi, такi винуватi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100Бесплатно скачать книги в txt Вы можете тут,с нашей электронной библиотеки:)
Все материалы предоставлены исключительно для ознакомительных целей и защищены авторским правом. Если вы являетесь автором книги и против ее размещение на данном сайте, обратитесь к администратору.